Contacte

Per contactar amb nosaltres, omple aquest formulari de contacte:

o escriu-nos a: lafiraolavida@gmail.com

Protecció de Dades: Les teves dades seran guardades en una base de dades que només utilitzarà la plataforma La Fira O La Vida. El teu nom o col·lectiu podrà ser publicat al web així com en altres suports com a recolzament al manifest de la plataforma. No utilitzarem les teves dades per a difusió comercial o spam.